Wettelijke informatie


Ondernemingsinformatie

Adres:
Advocatenkantoor Vanhemelrijck
Bergstraat 54
1910 Kampenhout
 
Het ondernemingsnummer / btw nummer: 0436 606 995
 


Beroepsaansprakelijkheid

De burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het advocatenkantoor Vanhemelrijck, is gedekt door een collectieve verzekeringspolis onderschreven bij AMLIN Europe N.V.. De geografische dekking van de verzekering is wereldwijd, uitgezonderd de VS en Canada. De makelaar is Vanbreda Risk&Benefits.
 


Beroepsregels en gedragscodes

De advocaten van advocatenkantoor Vanhemelrijck zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Zij zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies.
 


Informatie of klachten 

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u ons kantoor contacteren:
            via post:         Bergstraat 54, 1910 Kampenhout
            via telefoon:   02/721 14 14
            via email:       peter.vanhemelrijck@vhlex.be